Egen verkstad

I vår egen verkstad är vi tre guldsmeder som gör reparationer , omarbetningar och nytillverkning i främst guld.